Kan livet overleve i fremmede miljøer? – Definere miljøer egnet for livet

Kort beskrivelse:

I denne aktiviteten vil elevene vurdere om liv som finnes i ekstreme miljøer på jorden kan overleve andre steder i solsystemet.

Studentene skal undersøke egenskapene til forskjellige steder i solsystemet og deretter bruke faktakort av noen eksempler på ekstremofiler for å anta hvilke hypoteser de tror kan overleve i de forskjellige utenomjordiske miljøene.

Emne:
Vitenskap, biologi

Læringsmål:

  • Lær hva ekstremofile er.
  • Vurder økologisk toleranse.
  • Vurder de abiotiske faktorene som påvirker tilpasning og overlevelse av livsformer.
  • Lær om miljøforholdene til ulike solsystemobjekter.
  • Forstå at endringer i miljøforhold har en innvirkning på utviklingen av levende organismer.

Aldersgruppe:
13 – 16 år

Tid

Leksjon: 1 time

Ressurs tilgjengelig i:

Engelsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Rumensk og Estisk

Aktivitet 1: Livet i verdensrommet?

I denne aktiviteten vil studentene først vurdere hvilke abiotiske faktorer som skal undersøkes når de søker etter utenomjordisk liv, og deretter undersøke egenskapene til forskjellige solsystemmiljøer.

Studentene vil deretter bli introdusert for ekstremofiler og anta hvilke hypoteser som muligens kan overleve på de forskjellige solsystemlegemene de undersøkte.

Utstyr

  • Faktakort tilgjengelig i vedlegg 1 og vedlegg 2, ett sett for hver gruppe.

Visste du?

Artemia franciscana, eller Brine Shrimp, er primitive krepsdyr som finnes i innsjøer med saltvann som ved Great Salt Lake i USA.

Brine Shrimp egg kan overleve i 2 år under tørre, oksygenfrie forhold, og ble fløyet på ESAs Biopan 2-oppdrag. De ble funnet å være i stand til å tåle lavtrykksmiljøet til et vakuum i rommet, og temperaturer under frysepunktet.

Artemia franciscana, også kjent som Brine Shrimp