Kan liv overleve i fremmede miljøer? - Definition af miljøer, der er egnede til liv

Kort beskrivelse:

I denne aktivitet skal eleverne overveje, om liv, der findes i ekstreme miljøer på Jorden, kan overleve andre steder i solsystemet.

Eleverne undersøger egenskaberne ved forskellige steder i solsystemet og bruger derefter faktabokse med eksempler på ekstremofile organismer til at opstille hypoteser om, hvilke de tror, der vil kunne overleve i de forskellige miljøer uden for Jorden.

Emneord:
Videnskab, biologi

Læringsmål:

  • Lær, hvad ekstremofile er.
  • Overvej den økologiske tolerance.
  • Overvej de abiotiske faktorer, der påvirker livsformers tilpasning og overlevelse.
  • Lær om miljøforholdene i forskellige objekter i solsystemet.
  • Forstå, at ændringer i miljøforholdene har en indvirkning på udviklingen af levende organismer.

Aldersgruppe:
13 - 16 år gammel

Tid

Lektion: 1 time

Ressource tilgængelig i:

Engelsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Rumænsk og Estisk

Aktivitet 1: Liv i rummet?

I denne aktivitet skal eleverne først overveje, hvilke abiotiske faktorer der skal undersøges, når de søger efter udenjordisk liv, og derefter undersøge karakteristika ved forskellige miljøer i Solsystemet.

Eleverne vil derefter blive introduceret til ekstremofile organismer og opstille hypoteser om, hvilke der muligvis kunne overleve på de forskellige solsystemlegemer, de har undersøgt.

Udstyr

  • Faktakort findes i bilag 1 og bilag 2, et sæt til hver gruppe.

Vidste du det?

Artemia franciscana, eller saltvandsrejer, er primitive krebsdyr, der findes i saltvandssøer i indlandet, f.eks. Great Salt Lake i USA.

Saltrejeæg kan overleve i 2 år i tørre, iltfrie omgivelser og blev fløjet på ESA's Biopan 2-mission. Det blev konstateret, at de kan tåle det lave tryk i et vakuum i rummet og temperaturer under frysepunktet.

Artemia franciscana, også kendt som saltrejer