Czy życie mogłoby przetrwać w obcych środowiskach? - Definiowanie środowisk odpowiednich dla życia

Krótki opis:

W tym ćwiczeniu uczniowie zastanowią się, czy życie występujące w ekstremalnych środowiskach na Ziemi mogłoby przetrwać w innych miejscach Układu Słonecznego.

Uczniowie badają cechy charakterystyczne różnych miejsc w Układzie Słonecznym, a następnie wykorzystują karty informacyjne z przykładowymi ekstremofilami, aby postawić hipotezę, które z nich mogłyby przetrwać w różnych środowiskach pozaziemskich.

Przedmiot:
Nauka, Biologia

Cele nauczania:

  • Dowiedz się, czym są ekstremofile.
  • Weź pod uwagę tolerancję ekologiczną.
  • Rozważ czynniki abiotyczne, które wpływają na adaptację i przetrwanie form życia.
  • Poznaj warunki środowiskowe różnych obiektów Układu Słonecznego.
  • Rozumie, że zmiany warunków środowiskowych mają wpływ na ewolucję organizmów żywych.

Zakres wiekowy:
13 - 16 lat

Czas

Lekcja: 1 godzina

Zasób dostępny w:

Angielski, Duński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Rumuński oraz Estońska

Ćwiczenie 1: Życie w kosmosie?

W tym ćwiczeniu uczniowie najpierw zastanowią się, jakie czynniki abiotyczne należy badać podczas poszukiwania życia pozaziemskiego, a następnie zbadają cechy charakterystyczne różnych środowisk Układu Słonecznego.

Następnie uczniowie zapoznają się z ekstremofilami i postawią hipotezę, które z nich mogłyby przetrwać na różnych ciałach Układu Słonecznego, które badali.

Sprzęt

  • Karty faktów dostępne w załączniku 1 i załączniku 2, po jednym zestawie dla każdej grupy.

Wiedziałeś?

Artemia franciscana, czyli Brine Shrimp, to prymitywne skorupiaki występujące w śródlądowych słonych jeziorach, takich jak Great Salt Lake w USA.

Jaja krewetek solankowych mogą przetrwać przez 2 lata w suchych, pozbawionych tlenu warunkach i zostały wysłane na misję ESA Biopan 2. Stwierdzono, że są one w stanie wytrzymać niskie ciśnienie panujące w próżni kosmicznej oraz temperatury poniżej zera.

Artemia franciscana, znana również jako Brine Shrimp