Kan liv överleva i främmande miljöer? - Definition av miljöer som är lämpliga för liv

Kortfattad beskrivning:

I den här aktiviteten ska eleverna fundera på om liv som finns i extrema miljöer på jorden skulle kunna överleva på andra platser i solsystemet.

Eleverna ska undersöka egenskaperna hos olika platser i solsystemet och sedan använda faktablad om några exempel på extremofiler för att ställa hypoteser om vilka de tror skulle kunna överleva i olika utomjordiska miljöer.

Ämne:
Vetenskap, biologi

Lärandemål:

  • Lär dig vad extremofiler är.
  • Tänk på ekologisk tolerans.
  • Tänk på de abiotiska faktorer som påverkar livsformernas anpassning och överlevnad.
  • Lär dig mer om miljöförhållandena i olika objekt i solsystemet.
  • Förstå att förändringar i miljöförhållandena påverkar utvecklingen av levande organismer.

Åldersintervall:
13 - 16 år

Tid

Lektion: 1 timme

Resurs tillgänglig i:

Engelska, Danska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Rumänska och Estniska

Aktivitet 1: Liv i rymden?

I den här aktiviteten ska eleverna först fundera över vilka abiotiska faktorer som ska undersökas när de söker efter utomjordiskt liv och sedan undersöka egenskaperna hos olika miljöer i solsystemet.

Eleverna kommer sedan att introduceras till extremofila organismer och ställa hypoteser om vilka som eventuellt skulle kunna överleva på de olika solsystemkroppar de undersökt.

Utrustning

  • Faktakort finns i bilaga 1 och bilaga 2, en uppsättning för varje grupp.

Visste du det?

Artemia franciscana, eller saltvattenräkor, är primitiva kräftdjur som finns i saltvattensjöar i inlandet, t.ex. den stora saltsjön i USA.

Ägg av saltvattenräkor kan överleva i två år i torra, syrefria förhållanden och flögs med ESA:s uppdrag Biopan 2. Det visade sig att de kan klara det låga trycket i ett vakuum i rymden och temperaturer under noll grader.

Artemia franciscana, även känd som saltvattenräka.