Eksoplanetdetektiv - Karakterisering av eksoplanetære systemer

Kort beskrivelse:

I dette settet med aktiviteter vil elevene lære hvordan forskere studerer eksoplaneter med teleskoper, ved å bruke transittmetoden.

Studentene skal karakterisere eksoplaneter ved å bruke modell og ekte satellittlyskurvedata fra ESAs satellitt Cheops (karakteriserende ExOPlanet Satellite). De vil øve på dataplotting og tolkning, og skalering av grafer i sammenheng med eksoplanetkarakterisering.

Denne aktiviteten er en del av en serie som inkluderer "Eksoplaneter i bevegelse” der elevene bygger sin egen transittmodell og ”Eksoplanet i en boks” der elevene bygger en transittmodell inne i en skoeske og beregner størrelsen på en eksoplanet.

Emne:
Naturfag, fysikk, matematikk, astronomi

Læringsmål:

 • Forstå hva eksoplaneter er og hvordan satellitter undersøker dem.
 • Forstå hvordan transittmetoden brukes for karakterisering av eksoplaneter.
 • Forbedre eksperimentelle ferdigheter ved å observere og tolke målte lyskurver.
 • Tenke matematisk og konvertere en abstrakt modell til en ekte modell.
 • Tolke eksperimentelle data ved hjelp av matematiske modeller og plott.
 • Å trekke konklusjoner ved å sammenligne en modell med et ekte eksoplanetsystem.
 • Formidle vitenskapelige og matematiske funn til jevnaldrende.


Aldersgruppe:
13 – 18 år

Tid

Leksjon: 45 minutterRessurs tilgjengelig i:


Engelsk, Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Gresk, NorskPortugisisk, Spansk og Svensk

Aktivitet 1: Forstå lyskurver

I denne aktiviteten vil elevene se et eksempel på ekte data tatt av Cheops-satellitten og vil bruke dette til å se hvordan grafer skaleres for å få mest mulig informasjon ut av dataene i dem. Å forstå skaleringen av grafer er en viktig ferdighet i både matematikk og naturfag.

Elevene vil da få eksempler på simulerte lyskurver og retningslinjer for hvordan de skal lese og tolke grafene.

De vil bruke konseptene som er lært gjennom aktiviteten for å tolke en lyskurve observert med ESAs satellitt Cheops fra WASP 189b.

Til slutt skal de undersøke hvordan omløpsperiode kan bestemmes ut fra en lyskurve.
Utstyr

 • Elevark per elev
 • Penn/blyant
Aktivitet 2: Å være en eksoplanetdetektiv

I denne aktiviteten skal elevene bruke det de har lært fra å analysere de tidligere lyskurvene og tolke en observasjon av det eksoplanetære systemet TOI-178 gjort av Cheops, som en ekte vitenskapsmann.
Utstyr

 • Elevark per elev
 • Penn/blyant

Visste du?

WASP 189 b er en stor gasseksoplanet som er omtrent 50 % større enn Jupiter og i en bane på 2,7 jorddager rundt en stjerne som er mer enn 2000°C varmere enn vår sol, og nesten 2,5 ganger så stor.

Kunstnerens inntrykk av WASP 189 b i bane rundt en stjerne