Kas elu võiks jääda ellu võõras keskkonnas? - Elu jaoks sobivate keskkondade määratlemine

Lühikirjeldus:

Selle tegevuse käigus kaaluvad õpilased, kas Maa äärmuslikes keskkondades leiduv elu võiks säilida ka mujal Päikesesüsteemis.

Õpilased uurivad Päikesesüsteemi erinevate paikade omadusi ja kasutavad seejärel mõnede ekstreemofiilide näidiste teabekaarte, et püstitada hüpoteese, millised neist võiksid nende arvates erinevates maavälistes keskkondades ellu jääda.

Teema:
Teadus, bioloogia

Õppe-eesmärgid:

  • Õppige, mis on ekstreemofiilid.
  • Kaaluge ökoloogilist taluvust.
  • Vaadake abiootilisi tegureid, mis mõjutavad eluvormide kohanemist ja ellujäämist.
  • Õppige tundma erinevate Päikesesüsteemi objektide keskkonnatingimusi.
  • Mõista, et keskkonnatingimuste muutused mõjutavad elusorganismide arengut.

Vanusevahemik:
13 - 16 aastat vana

Aeg

Õppetund: 1 tund

Ressurss on saadaval järgmistes keeltes:

Inglise keeles, Taani, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Rumeenia ja Eesti

Tegevus 1: Elu kosmoses?

Selle tegevuse käigus kaaluvad õpilased kõigepealt, milliseid abiootilisi tegureid uurida maavälise elu otsimisel, ning seejärel uurivad erinevate Päikesesüsteemi keskkondade omadusi.

Järgnevalt tutvustatakse õpilastele ekstreemofiile ja esitatakse hüpotees, millised neist võiksid elada erinevatel uuritud Päikesesüsteemi kehadel.

Seadmed

  • Teabekaardid on saadaval 1. ja 2. lisas, üks komplekt igale rühmale.

Kas teadsid?

Artemia franciscana ehk soolakrevetid on primitiivsed koorikloomad, mida leidub sisemaa soolase vee järvedes, näiteks Suures soolajärves USAs.

Soolkrevettide munad võivad kuivades, hapnikuta tingimustes elada 2 aastat ja need lendasid ESA Biopan 2 missioonil. Leiti, et nad on võimelised taluma kosmoses valitsevat madalat rõhku ja külmakraadidest madalamat temperatuuri.

Artemia franciscana, tuntud ka kui soolveegarneel.

Märksõnad: "Koolitus":