Cheops_illustration_pillars

Trinn 2 - Størrelsen på eksoplaneten

Den dybde av exoplanettpassasjen tilsvarer forholdet mellom arealet av planetens skive og arealet av stjernens skive. Ved å måle transittens dybde fra transittens lyskurve og kjenne stjernens radius (Rs) kan du bestemme exoplanetens radius (Rp).

Transittdybde (%) ≈ % \frac{\pi.{R_p}^2}{\pi.{R_s}^2} x 100

Se videoen for å lære mer, fullfør beregningene dine og sjekk deretter løsningene dine med eksperten vår. Når du er klar til å gå videre til neste trinn, går du tilbake til denne siden og klikker på "fortsette etterforskningen“.

Se videoen om eksoplanetenes størrelse:

Start video

Undertekster er tilgjengelige (automatisk generert av YouTube) - velg språk ved hjelp av YouTube-spillerens kontroller.

Klar for KELT-3b-løsningen?

Har du målt størrelsen på KELT-3b? Sjekk nedenfor for å se om resultatene dine samsvarer med vår eksperts løsning for å bestemme størrelsen på KELT-3b.

La oss nå analysere KELT-3b-data som et eksempel.


KELT-3b-data fra Cheops med transit light curve best fit-modellen fra allesfitter.

Figur 1: KELT-3b-data fra Cheops med den best tilpassede modellen for transitt-lyskurve fra allesfitter.

Radien til stjernen KELT-3 er kjent og oppgitt i saksmappen:
R_s = 1.70 R_\text{Sun}

Ved å analysere Cheops-dataene kan vi måle transittdybden til å være omtrent 0.9\% (Figur 1).

Ved hjelp av ligningen:
R_p = \sqrt{{R_s}^2 \text{x} \frac{\text{transittdybde}}{100}} = \sqrt{{1.70}^2 \text{x} \frac{0.9}{100}} = 0.161 R_\text{Sun}

Konvertering til enheter for jordradier:
R_p = 0.161 \text{x} 109 = 17.5 R_\text{Jord}.

Hvordan er ditt estimat av exoplanetens størrelse sammenlignet med den beste modelltilpassede verdien?

Trinn 2 Fullført!

Fremdrift i etterforskningen

40%

Har du analysert dataene fra Cheops og bestemt størrelsen på exoplaneten din? Hvis ja, kan du fortsette undersøkelsen av exoplanetens egenskaper med trinn 3 - exoplanetens omløpstid og avstand!