Cheops_illustratie_pilaren

Stap 2 - De grootte van de exoplaneet

De diepte van de exoplaneet-doorgang is gelijk aan de verhouding tussen de oppervlakte van de planeetschijf en de oppervlakte van de ster-schijf. Door de diepte van de overgang te meten uit de lichtkromme van de overgang en de stellaire straal (Rs) kunt u de straal van de exoplaneet (Rp).

Doorgangsdiepte (%) ≈ \frac{\pi.{R_p}^2}{\pi.{R_s}^2} x 100

Bekijk de video voor meer informatie, voltooi uw berekeningen en controleer vervolgens uw oplossingen met onze deskundige. Wanneer u klaar bent om door te gaan naar de volgende stap, keert u terug naar deze pagina en klikt u op "het onderzoek voortzetten“.

Bekijk de video over de grootte van exoplaneten:

Video afspelen

Ondertitels zijn beschikbaar (automatisch gegenereerd door YouTube) - selecteer uw taal met de bedieningselementen van de YouTube-speler.

Klaar voor de KELT-3b oplossing?

Heeft u de grootte van KELT-3b gemeten? Controleer hieronder of uw resultaten overeenkomen met de oplossing van onze expert voor het bepalen van de grootte van KELT-3b.

Laten we nu de gegevens van KELT-3b als voorbeeld analyseren.


KELT-3b-gegevens van Cheops met het best passende model voor de lichtcurve van allesfitter.

Figuur 1: KELT-3b-gegevens van Cheops met het best passende model voor de lichtkromme van de overgang uit allesfitter.

De straal van de ster KELT-3 is bekend en is opgenomen in het dossier:

Door analyse van de Cheops-gegevens kunnen we de transitdiepte meten op ongeveer 0.9\% (figuur 1).

Met behulp van de vergelijking:

Omrekenen naar eenheden van aardstralen:

Hoe verhoudt uw schatting van de grootte van de exoplaneet zich tot de best passende modelwaarde?

Stap 2 voltooid!

De voortgang van uw onderzoek

40%

Heb je de Cheops-gegevens geanalyseerd en de grootte van je exoplaneet bepaald? Zo ja, dan kun je je onderzoek naar de eigenschappen van de exoplaneet voortzetten met Stap 3 - de omlooptijd en afstand van een exoplaneet!