Cheops_illustration_pillars

Trin 2 - Størrelsen af exoplaneten

The dybde af exoplanetens transit er lig med forholdet mellem planetens og stjernens diskareal. Ved at måle transitens dybde ud fra transitlysskurven og kende stjernens radius (Rs) kan du bestemme den exoplanetens radius (Rp).

Transitdybde (%) ≈ \frac{\pi.{R_p}^2}{\pi.{R_s}^2} x 100

Se videoen for at få mere at vide, udfør dine beregninger og tjek derefter dine løsninger med vores ekspert. Når du er klar til at gå videre til næste trin, skal du vende tilbage til denne side og klikke på "fortsætte undersøgelsen“.

Se videoen om størrelsen af exoplaneter:

Afspil video

Der er undertekster til rådighed (genereres automatisk af YouTube) - vælg dit sprog ved hjælp af YouTube-afspillerens kontrolelementer.

Er du klar til KELT-3b-løsningen?

Har du målt størrelsen af KELT-3b? Se nedenfor, om dine resultater stemmer overens med vores eksperts løsning til bestemmelse af størrelsen af KELT-3b.

Lad os nu analysere KELT-3b-data som et eksempel.


KELT-3b-data fra Cheops med den bedst tilpassede model af transit-lyskurven fra allesfitter.

Figur 1: KELT-3b-data fra Cheops med transitlyskurvens bedst tilpassede model fra allesfitter.

Radius for stjernen KELT-3 er kendt og er angivet i sagsakterne:
R_s = 1,70 R_\text{Sol}

Ved at analysere Cheops-dataene kan vi måle transitdybden til at være ca. 0.9\% (figur 1).

Ved hjælp af ligningen:
R_p = \sqrt{{{R_s}^2 \text{x} \frac{\text{{transitdybde}}}{100}}} = \sqrt{{{1.70}^2 \text{x} \frac{0.9}{100}}} = 0.161 R_\text{Sun}

Omregning til jordradius-enheder:
R_p = 0,161 \text{x} 109 = 17,5 R_\text{Earth}.

Hvordan er dit estimat af størrelsen af exoplaneten sammenlignet med den bedste modeltilpasningsværdi?

Trin 2 er gennemført!

Fremskridt i din undersøgelse

40%

Har du analyseret Cheops-dataene og bestemt størrelsen af din exoplanet? Hvis ja, kan du fortsætte din undersøgelse af exoplanetens egenskaber med trin 3 - en exoplanets omløbstid og afstand!