Cheops_illustration_pelare

Steg 2 - Exoplanetens storlek

The djup för exoplanetens transit är lika med förhållandet mellan ytan av planetens skiva och ytan av stjärnans skiva. Genom att mäta transitens djup från ljuskurvan och känna till stjärnans radie (Rs) kan du bestämma den exoplanetens radie (Rp).

Transitdjup (%) ≈ \frac{\pi.{R_p}^2}{\pi.{R_s}^2} x 100

Titta på videon för att lära dig mer, gör dina beräkningar och kontrollera sedan dina lösningar med vår expert. När du är redo att gå vidare till nästa steg återvänder du till den här sidan och klickar på "Fortsätta utredningen.“.

Titta på videon om exoplaneters storlek:

Spela videoklipp

Undertexter finns tillgängliga (genereras automatiskt av YouTube) - välj språk med hjälp av kontrollerna i YouTube-spelaren.

Är du redo för KELT-3b-lösningen?

Har du mätt storleken på KELT-3b? Kolla nedan för att se om dina resultat stämmer överens med vår experts lösning för att bestämma storleken på KELT-3b.

Låt oss nu analysera data från KELT-3b som ett exempel.


KELT-3b-data från Cheops med den ljuskurva som bäst passar in i ljuskurvan från allesfitter.

Figur 1: KELT-3b-data från Cheops med den ljuskurva som bäst passar in på transitljuskurvan från allesfitter.

Radien för stjärnan KELT-3 är känd och anges i ärendet:

Genom att analysera uppgifterna från Cheops kan vi mäta att transiteringsdjupet är ungefär 0.9\% (Figur 1).

Med hjälp av ekvationen:

Konvertering till enheter för jordradier:

Hur förhåller sig din uppskattning av exoplanetens storlek till den bästa modellens värde?

Steg 2 slutfört!

Din utredning

40%

Har du analyserat Cheops data och fastställt storleken på din exoplanet? Om ja, kan du fortsätta din undersökning av exoplanetens egenskaper med steg 3 - exoplanetens omloppstid och avstånd!