Cheops_illustration_pillars

Krok 2 - Velikost exoplanety

Na stránkách hloubka tranzitu exoplanety odpovídá poměru plochy disku planety a plochy disku hvězdy. Změřením hloubky tranzitu z tranzitní světelné křivky a znalostí hvězdného poloměru (Rs) můžete určit poloměr exoplanety (Rp).

Tranzitní hloubka (%) ≈ \frac{\pi.{R_p}^2}{\pi.{R_s}^2} x 100

Podívejte se na video, kde se dozvíte více, dokončete výpočty a poté si zkontrolujte svá řešení s naším odborníkem. Až budete připraveni pokračovat k dalšímu kroku, vraťte se na tuto stránku a klikněte na "pokračovat ve vyšetřování“.

Podívejte se na video o velikosti exoplanet:

Přehrát video

K dispozici jsou titulky (automaticky generované službou YouTube) - vyberte si jazyk pomocí ovládacích prvků přehrávače YouTube.

Jste připraveni na řešení KELT-3b?

Změřili jste velikost KELT-3b? Zkontrolujte níže, zda se vaše výsledky shodují s řešením našeho odborníka pro určení velikosti KELT-3b.

Jako příklad si nyní rozebereme data KELT-3b.


Data KELT-3b z Cheopsu s nejlepším modelem tranzitní světelné křivky z allesfitteru.

Obrázek 1: Data KELT-3b z Cheopsu s nejlepším modelem tranzitní světelné křivky z modelu allesfitter.

Poloměr hvězdy KELT-3 je znám a je uveden ve spisu:
R_s = 1,70 R_\text{Slunce}

Analýzou Cheopsových dat můžeme změřit hloubku tranzitu přibližně na hodnotu 0.9\% (Obrázek 1).

Pomocí rovnice:
R_p = \sqrt{{R_s}^2 \text{x} \frac{\text{hloubka tranzitu}}{100}} = \sqrt{{1,70}^2 \text{x} \frac{0,9}{100}} = 0,161 R_\text{Sun}

Převod na jednotky zemských poloměrů:
R_p = 0,161 \text{x} 109 = 17,5 R_\text{Země}.

Jaký je váš odhad velikosti exoplanety v porovnání s hodnotou nejlepšího modelu?

Krok 2 dokončen!

Průběh vyšetřování

40%

Analyzovali jste data z Cheopsu a určili jste velikost vaší exoplanety? Pokud ano, můžete pokračovat ve zkoumání vlastností exoplanety krokem 3 - oběžná doba a vzdálenost exoplanety!