Exobolygó detektív - Exobolygórendszerek jellemzése

Rövid leírás:

Ebben a feladatsorban a diákok megtanulják, hogyan vizsgálják a tudósok az exobolygókat távcsövekkel, a tranzit módszer segítségével.

A hallgatók exobolygókat fognak jellemezni az ESA Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite) műholdjának modell és valós műholdas fénygörbéinek adatai alapján. Gyakorolják az adatok ábrázolását és értelmezését, valamint a grafikonok méretezését az exobolygók jellemzésével összefüggésben.

Ez a tevékenység egy olyan sorozat része, amely a "Exobolygók mozgásban", ahol a diákok saját tranzitmodellt építenek, és "Exobolygó egy dobozban", ahol a tanulók egy cipősdobozba épített tranzitmodellt építenek, és kiszámítják egy exobolygó méretét.

Téma: A téma a következő:
Természettudomány, fizika, matematika, csillagászat

Tanulási célok:

 • Az exobolygók mibenlétének megértése és a műholdak vizsgálata.
 • Annak megértése, hogyan használják a tranzitmódszert az exobolygók jellemzésére.
 • A kísérleti készségek fejlesztése a mért fénygörbék megfigyelésével és értelmezésével.
 • Matematikai gondolkodás és egy absztrakt modell átalakítása valós modellé.
 • Kísérleti adatok értelmezése matematikai modellek és ábrák segítségével.
 • Következtetések levonása egy modell és egy valós exobolygórendszer összehasonlítása alapján.
 • Tudományos és matematikai eredmények közlése társaival.


Korosztály:
13 - 18 éves korig

Idő

Lecke: 45 percErőforrás elérhető a következőkben:


Angol, Cseh, Dán, Holland, Görög, NorvégPortugál, Spanyol és Svéd

1. tevékenység: A fénygörbék megértése

Ebben a tevékenységben a tanulók egy példát látnak a Cheops műhold által felvett valós adatokra, és ennek segítségével megnézik, hogyan méretezik a grafikonokat, hogy a lehető legtöbb információt nyerjék ki a bennük szereplő adatokból. A grafikonok méretezésének megértése fontos készség mind a matematikában, mind a természettudományokban.

Ezután a hallgatók példákat kapnak szimulált fénygörbékre, és útmutatást a grafikonok olvasásához és értelmezéséhez.

A tanulók a tevékenység során tanult fogalmakat felhasználják az ESA Cheops műholdjával a WASP 189 b-ről megfigyelt fénygörbe értelmezéséhez.

Végül pedig azt vizsgálják meg, hogyan lehet a keringési periódust meghatározni egy fénygörbéből.
Berendezések

 • Tanulói munkalap tanulónként
 • Toll/ceruza
2. tevékenység: Exobolygó detektívnek lenni

Ebben a tevékenységben a diákok a korábbi fénygörbék elemzéséből tanultakat alkalmazzák, és igazi tudósokként értelmezik a TOI-178 exobolygórendszer Cheops által végzett megfigyelését.
Berendezések

 • Tanulói munkalap tanulónként
 • Toll/ceruza

Tudtad?

A WASP 189 b egy nagy gáz exobolygó, amely körülbelül 50%-tel nagyobb, mint a Jupiter, és 2,7 földi nap alatt kering egy több mint 2000 km-es magasságú csillag körül.°C-kal forróbb, mint a mi Napunk, és majdnem 2,5-szer nagyobb.

Művészi lenyomat a WASP 189 b csillag körüli pályájáról