Eksoplanētu detektīvs - Eksoplanētu sistēmu raksturošana

Īss apraksts:

Šajā uzdevumu kopumā skolēni uzzinās, kā zinātnieki ar teleskopiem pēta eksoplanētas, izmantojot tranzīta metodi.

Skolēni raksturos eksoplanētas, izmantojot modeļa un reālu satelītu gaismas līkņu datus no EKA satelīta Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite). Viņi vingrināsies datu attēlošanā un interpretācijā, kā arī grafiku mērogošanā eksoplanētu raksturošanas kontekstā.

Šī aktivitāte ir daļa no sērijas, kas ietver "Eksoplanētas kustībā", kur skolēni veido savu tranzīta modeli, un "Eksoplanēta kastītē", kurā skolēni izveido tranzīta modeli apavu kastē un aprēķina eksoplanētas lielumu.

Temats:
Zinātne, fizika, matemātika, astronomija

Mācību mērķi:

 • Izpratne par to, kas ir eksoplanētas un kā satelīti tās pēta.
 • Izpratne par to, kā tranzīta metodi izmanto eksoplanētu raksturošanai.
 • Eksperimentēšanas prasmju uzlabošana, novērojot un interpretējot izmērītās gaismas līknes.
 • Matemātiskā domāšana un abstrakta modeļa pārvēršana reālā modelī.
 • Eksperimentālo datu interpretēšana, izmantojot matemātiskos modeļus un diagrammas.
 • Secinājumu izdarīšana, salīdzinot modeli ar reālu eksoplanētu sistēmu.
 • Zinātnisko un matemātisko atklājumu paziņošana vienaudžiem.


Vecuma diapazons:
13 - 18 gadi

Laiks

Nodarbība: 45 minūtesResurss pieejams:


Angļu valodā, Čehu, Dānijas, Holandiešu, Grieķu, NorvēģuPortugāļu, Spāņu un Zviedru

1. uzdevums: Izpratne par gaismas līknēm

Šajā aktivitātē skolēni redzēs reālu datu piemēru, ko ieguvis Cheopsa satelīts, un izmantos to, lai redzētu, kā grafikus mērogo, lai no tajos esošajiem datiem iegūtu pēc iespējas vairāk informācijas. Grafiku mērogošanas izpratne ir svarīga prasme gan matemātikā, gan dabaszinātnēs.

Pēc tam skolēniem tiks sniegti simulēto gaismas līkņu piemēri un norādījumi par to, kā lasīt un interpretēt grafikus.

Skolēni izmantos šajā nodarbībā apgūtos jēdzienus, lai interpretētu gaismas līkni, kas novērota ar ESA satelītu Cheops no WASP 189 b.

Visbeidzot, viņi izpētīs, kā no gaismas līknes var noteikt orbitālo periodu.
Aprīkojums

 • Skolēna darba lapa katram skolēnam
 • Pildspalva/zīmuli
2. aktivitāte: eksoplanētu detektīvs

Šajā aktivitātē skolēni pielietos iepriekšējo gaismas līkņu analīzē apgūto un kā īsts zinātnieks interpretēs Cheopsa veikto TOI-178 eksoplanētu sistēmas novērojumu.
Aprīkojums

 • Skolēna darba lapa katram skolēnam
 • Pildspalva/zīmuli

Vai zinājāt?

WASP 189 b ir liela gāzes eksoplanēta, kas ir aptuveni 50% lielāka par Jupiteru un atrodas 2,7 Zemes dienas ilgā orbītā ap zvaigzni, kas ir vairāk nekā 2000°C karstāka nekā mūsu Saule un gandrīz 2,5 reizes lielāka.

WASP 189 b, kas riņķo ap zvaigzni, mākslinieka radīts iespaids