Kheopsz_illusztráció_pillérek

A Kheopsz műhold

Kheopsz az ESA CHaracterising ExOPlanet Satellit. Feladata olyan fényes, közeli csillagok tanulmányozása, amelyekről már ismert, hogy exobolygóknak adnak otthont.

Nagyszámú különböző exobolygó tanulmányozásával a tudósok képesek megérteni, hogyan alakulnak ki és fejlődnek az exobolygórendszerek. Ez fontos lépés a saját Naprendszerünk és az Univerzumban elfoglalt helyünk megértéséhez vezető úton.

Az olyan közeli csillagok fénygörbéinek pontos mérése révén, amelyekről ismert, hogy átvonuló exobolygónak adnak otthont, a Cheops képes meghatározni ezen exobolygók méretét. Ezt az információt más mérésekkel kombinálva a tudósok képesek lesznek meghatározni az exobolygók sűrűségét. Néhány konkrét exobolygó esetében még azt is meg tudjuk határozni, hogy vannak-e felhőik, és hogy miből állhat a légkörük!

Kheopsz az égen

Látod a műholdat? Fogd a távcsöved, és figyeld a bolygóvadászt!

Látogasson el a oldalra. heavens-above.com hogy megtalálják Kheopsz tartózkodási helyét.

 

Kheopsz megfigyelte KELT-3b és  TOI-560c 2023 januárjában, a K2-141 pedig 2023 szeptemberében.