Exoplanets Detective - Eksoplaneettojen karakterisointi - Exoplaneettajärjestelmien karakterisointi

Lyhyt kuvaus:

Tässä tehtäväkokonaisuudessa oppilaat oppivat, miten tutkijat tutkivat eksoplaneettoja teleskoopeilla käyttäen transit-menetelmää.

Opiskelijat kuvaavat eksoplaneettoja käyttämällä ESA:n Cheops-satelliitin (CHaracterising ExOPlanet Satellite) malli- ja todellisia satelliittivalokäyriä. He harjoittelevat tietojen piirtämistä ja tulkintaa sekä kuvaajien skaalaamista eksoplaneettojen luonnehdinnan yhteydessä.

Tämä toiminta on osa sarjaa, johon kuuluu "Liikkuvat eksoplaneetat", jossa oppilaat rakentavat oman kauttakulkumallinsa ja "Exoplaneetta laatikossa", jossa oppilaat rakentavat kenkälaatikkoon transit-mallin ja laskevat eksoplaneetan koon.

Aihe:
Tiede, fysiikka, matematiikka, tähtitiede

Oppimistavoitteet:

 • Ymmärretään, mitä eksoplaneetat ovat ja miten satelliitit tutkivat niitä.
 • Ymmärretään, miten kauttakulkumenetelmää käytetään eksoplaneettojen karakterisoinnissa.
 • Kokeellisten taitojen parantaminen havainnoimalla ja tulkitsemalla mitattuja valokäyriä.
 • Matemaattinen ajattelu ja abstraktin mallin muuntaminen todelliseksi malliksi.
 • Kokeellisten tietojen tulkinta matemaattisten mallien ja kaavioiden avulla.
 • Johtopäätösten tekeminen vertaamalla mallia todelliseen eksoplaneettajärjestelmään.
 • Tieteellisten ja matemaattisten tulosten välittäminen vertaisille.


Ikäjakauma:
13 - 18-vuotiaat

Aika

Oppitunti: 45 minuuttiaResurssi saatavilla osoitteessa:


Englanti, Tšekki, Tanskalainen, Hollantilainen, Kreikkalainen, NorjalainenPortugalin, Espanjan ja Ruotsalainen

Tehtävä 1: Valokäyrien ymmärtäminen

Tässä tehtävässä oppilaat näkevät esimerkin Cheops-satelliitin ottamista todellisista tiedoista ja näkevät sen avulla, miten kuvaajat skaalataan, jotta niissä olevista tiedoista saadaan mahdollisimman paljon tietoa. Kuvaajien skaalauksen ymmärtäminen on tärkeä taito sekä matematiikassa että luonnontieteissä.

Tämän jälkeen opiskelijoille annetaan esimerkkejä simuloiduista valokäyristä ja ohjeita kuvaajien lukemiseen ja tulkintaan.

Oppilaat tulkitsevat toiminnassa opittujen käsitteiden avulla valokäyrää, joka on havaittu ESA:n Cheops-satelliitilla WASP 189 b:stä.

Lopuksi he tutkivat, miten kiertoaika voidaan määrittää valokäyrästä.
Laitteet

 • Opiskelijan työlehti oppilasta kohti
 • Kynä/kynä
Tehtävä 2: Exoplaneetta-etsivänä oleminen

Tässä tehtävässä oppilaat soveltavat aiempien valokäyrien analysoinnista oppimiaan asioita ja tulkitsevat Cheopsin tekemää havaintoa TOI-178 eksoplanetaarisesta järjestelmästä todellisen tiedemiehen tavoin.
Laitteet

 • Opiskelijan työlehti oppilasta kohti
 • Kynä/kynä

Tiesitkö?

WASP 189 b on suuri kaasu-eksoplaneetta, joka on noin 50% suurempi kuin Jupiter ja joka kiertää 2,7 maapallon päivän kiertoradalla tähteä, joka on yli 2000 km:n etäisyydellä Jupiterista.°C kuumempi kuin Aurinkomme ja lähes 2,5 kertaa niin suuri.

Taiteilijan kuva WASP 189 b:stä tähteä kiertämässä.