Exoplanets Detective - Att karakterisera exoplanetära system

Kortfattad beskrivning:

I denna uppsättning aktiviteter får eleverna lära sig hur forskare studerar exoplaneter med teleskop, med hjälp av transitmetoden.

Eleverna kommer att karakterisera exoplaneter med hjälp av modell och verkliga satellitljuskurvor från ESA:s satellit Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite). De kommer att öva sig i att plotta och tolka data och skala grafer i samband med karakterisering av exoplaneter.

Den här aktiviteten ingår i en serie som omfattar "Exoplaneter i rörelse" där eleverna bygger sin egen transportmodell och "Exoplanet i en låda" där eleverna bygger en transitmodell i en skokartong och beräknar storleken på en exoplanet.

Ämne:
Vetenskap, fysik, matematik, astronomi

Lärandemål:

 • Förstå vad exoplaneter är och hur satelliter undersöker dem.
 • Förstå hur transitmetoden används för att karakterisera exoplaneter.
 • Förbättra experimentella färdigheter genom att observera och tolka uppmätta ljuskurvor.
 • Tänka matematiskt och omvandla en abstrakt modell till en verklig modell.
 • Tolkning av experimentella data med hjälp av matematiska modeller och diagram.
 • Dra slutsatser genom att jämföra en modell med ett verkligt exoplanetsystem.
 • Att kommunicera vetenskapliga och matematiska resultat med andra elever.


Åldersintervall:
13 - 18 år

Tid

Lektion: 45 minuterResurs tillgänglig i:


Engelska, Tjeckiska, Danska, Holländska, Grekiska, NorskPortugisiska, Spanska och Svenska

Aktivitet 1: Att förstå ljuskurvor

I den här aktiviteten kommer eleverna att se ett exempel på verkliga data som tagits av Cheops-satelliten och använda detta för att se hur grafer skalas för att få ut så mycket information som möjligt av data i dem. Att förstå skalning av grafer är en viktig färdighet i både matematik och naturvetenskap.

Eleverna kommer sedan att få exempel på simulerade ljuskurvor och riktlinjer för hur man läser och tolkar graferna.

De kommer att använda de begrepp som de lärt sig under aktiviteten för att tolka en ljuskurva som observerats med ESA:s satellit Cheops från WASP 189 b.

Slutligen kommer de att undersöka hur omloppstiden kan bestämmas från en ljuskurva.
Utrustning

 • Arbetsblad per elev
 • Penna/blyertspenna
Aktivitet 2: Att vara en exoplanetdetektiv

I den här aktiviteten ska eleverna tillämpa det de lärt sig genom att analysera de tidigare ljuskurvorna och tolka en observation av det exoplanetära systemet TOI-178 som gjordes av Cheops, som en riktig vetenskapsman.
Utrustning

 • Arbetsblad per elev
 • Penna/blyertspenna

Visste du det?

WASP 189 b är en stor gas-exoplanet som är ungefär 50% större än Jupiter och som kretsar i en omloppsbana på 2,7 jorddagar runt en stjärna som är mer än 2 000 meter från Jupiter.°C varmare än vår sol och nästan 2,5 gånger så stor.

Konstnärsintryck av WASP 189 b som kretsar kring en stjärna.