Cheops_illustration_pillars

Cheopsa satelīts

Cheops ir EKA CHaracterising ExOPlanet Satellite. Tā uzdevums ir pētīt spilgtas, tuvumā esošas zvaigznes, par kurām jau ir zināms, ka tajās atrodas eksoplanētas.

Pētot lielu skaitu dažādu eksoplanētu, zinātnieki var saprast, kā veidojas un attīstās eksoplanētu sistēmas. Tas ir svarīgs solis ceļā uz mūsu Saules sistēmas un mūsu vietas Visumā izpratni.

Precīzi izmērot tuvumā esošo zvaigžņu gaismas līknes, par kurām zināms, ka tajās atrodas tranzīteksoplanētas, Cheops spēj noteikt šo eksoplanētu izmērus. Apvienojot šo informāciju ar citiem mērījumiem, zinātnieki varēs noteikt eksoplanētu blīvumu. Dažām konkrētām eksoplanētām mēs pat varēsim noteikt, vai tām ir mākoņi un no kā varētu sastāvēt to atmosfēra!

Izsekot Cheops debesīs

Vai varat pamanīt satelītu? Paņemiet teleskopu un uzmeklējiet planētu mednieku!

Apmeklējiet heavens-above.com lai noskaidrotu Cheopsa atrašanās vietu.

 

Cheops novērots KELT-3b un  TOI-560c 2023. gada janvārī un K2-141 2023. gada septembrī.