Exoplaneter i rörelse - Bygg ditt eget exoplanetära system

Kortfattad beskrivning:

I denna uppsättning aktiviteter får eleverna lära sig hur forskare studerar exoplaneter med hjälp av satelliter som Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite), med hjälp av transitmetoden. Eleverna ska bygga sin egen modell av ett exoplanetärt system och sedan observera och tolka modellens ljuskurvor.

Det finns monteringsanvisningar för tre olika transitmodeller: vändskiva (enkel), rover (medel) och 3D-utskriven (avancerad).

Den här aktiviteten ingår i en serie som omfattar "Exoplaneter Detektiv" där eleverna analyserar verkliga data från ESA:s satellit Cheops och "Exoplanet i en låda" där eleverna bygger en transitmodell i en skokartong och beräknar storleken på en exoplanet.

Ämne: Vetenskap, fysik, matematik, astronomi

Lärandemål:

 • Förstå vad exoplaneter är och hur satelliter undersöker dem.
 • Förstå hur transitmetoden används för att upptäcka och karakterisera exoplaneter.
 • Förbättra experimentella färdigheter genom att observera och tolka uppmätta ljuskurvor.
 • Utveckla färdigheter i grupparbete genom gemensam problemlösning.
 • Att kommunicera vetenskapliga och matematiska resultat med andra elever.

Åldersintervall:
10 - 18 år

Tid

Lektion: 60 minuter

Resurs tillgänglig i:

Engelska, Tjeckiska, Danska, Holländska, TyskaGrekiska, NorskPortugisiska, Spanska och Svenska.

Aktivitet 1: Introduktion till exoplaneter

I den här aktiviteten får eleverna en introduktion till exoplaneter, transitmetoden och Cheops genom en rad frågor och diskussionsövningar.

Utrustning

 • Arbetsblad per elev
 • Penna/blyertspenna
Aktivitet 2: Modell för transiterande exoplaneter

I den här aktiviteten ska eleverna bygga och testa sin egen modell av ett exoplanetärt system som kretsar kring en stjärna, som representeras av en glödlampa.

Monteringsanvisningar för tre olika modeller för transitering av exoplaneter finns i separata dokument: skivspelare (enkel), rover (medel) och 3D-utskriven (avancerad). Välj den modell för exoplaneternas transit som passar bäst för dina elever.
Utrustning
 • Montering och support av glödlampor
 • Glödlampa med hög ljusstyrka
 • Plastin/modelleringslera
 • Linjal
 • Träspett
 • Ljusmätare (t.ex. telefon med ljusmätarapp eller datalogger).
 • Skivspelarutgåva: Skivspelare (t.ex. skivspelare, roterande serveringsbricka, cykelhjul).
 • 3D-utskriven utgåva: motor, 3D-utskrivna delar av modellen
 • Rover Edition: Rover (t.ex. WeDo 2.0)

Visste du det?

Den närmaste exoplaneten till oss är en planet som kretsar kring stjärnan Proxima Centauri.

Ljuset tar bara 4,2 ljusår för att färdas från Proxima Centauri till jorden, men det skulle ta över sex miljoner år för den snabbaste rymdfarkost som för närvarande finns att nå denna exoplanet.

Ungefärligt avstånd mellan jorden och Proxima Centauri