Exoplaneter i en låda - Modellering av exoplaneters transiteringar

Kortfattad beskrivning:

Under dessa aktiviteter kommer eleverna att arbeta i smågrupper för att modellera en exoplanets passage framför sin värdstjärna med hjälp av en "exoplanet i en låda" och rita en ljuskurva för denna passage.

Eleverna utvecklar sitt eget experiment: de bestämmer vilka variabler som ska mätas, vilka parametrar som ska hållas konstanta och vilken utrustning de behöver för att göra mätningarna.

Dessutom ska eleverna bestämma hur de ska presentera sina data och utveckla sina färdigheter i dataloggning och tolkning av grafer.

Den här aktiviteten ingår i en serie som omfattar "Exoplaneter i rörelse" där eleverna bygger sin egen transportmodell och "Exoplanet Detective" där eleverna bygger en transitmodell i en skokartong och beräknar storleken på en exoplanet.

Ämne:
Vetenskap, fysik, matematik, astronomi
Lärandemål:

 • Förstå skillnaden mellan en stjärna och en planet.
 • Lär dig mer om exoplaneters egenskaper.
 • Förstå hur man modellerar upptäckten av en exoplanet med hjälp av transitmetoden.
 • Förstå hur man arbetar vetenskapligt.
 • Lär dig hur man utformar ett experiment.
 • Lär dig hur man använder utrustning för datainsamling.


Åldersintervall:
14 - 18 år

Tid
Lektion: 90 minuter

Resurs tillgänglig i:
Engelska
Aktivitet 1: Utforskning av exoplaneter

Den här aktiviteten introducerar eleverna till ämnet exoplaneter.

Efter aktiviteten ska eleverna kunna beskriva vad en exoplanet är, ge en uppskattning av det möjliga antalet exoplaneter i vår galax och ge skäl till varför det är svårt att upptäcka exoplaneter.
Utrustning

 • Arbetsblad per elev
 • Penna/blyertspenna
Aktivitet 2: Bygg din exoplanet i en låda

Eleverna kommer att skapa en egen fysisk modell av en exoplanet som passerar för att förstå hur variationer i värdstjärnans observerade ljus kan användas för att upptäcka exoplaneter (transitmetoden).

Under den här aktiviteten kommer eleverna att lära sig att använda dataloggningsprogram och tolka grafer över observerat ljus som en funktion av tiden.
Utrustning

 • Arbetsblad per elev
 • Penna/blyertspenna
 • Skokartong i kartong eller liknande låda med lock
 • Fackla
 • Ljusmätare (t.ex. smartphone med app eller datalogger).
 • Kniv/sax för hantverk
 • Halvcirkelformad vinkelmätare
 • Kläpphyllor
 • Cocktailpinnar eller grillspett av trä
 • Vitbok
 • Tejp med klistermärke
 • Modelleringslera eller liknande

Visste du det?

Vintergatan beräknas innehålla några hundra miljarder stjärnor. Observationer tyder på att många stjärnor hyser exoplaneter, så det är troligt att det finns många miljarder planeter i vår galax som befinner sig i stjärnans beboeliga zon.

I vårt solsystem undersöker forskare några av Saturnus och Jupiters månar som är bra kandidater för att hitta tecken på liv, till exempel Enceladus och Europa.

Konstnärsintryck av WASP 189 b som kretsar kring en stjärna.