Rymdbjörnar - Labbserfarenhet med Tardigrades

Kortfattad beskrivning:

I denna uppsättning experimentella aktiviteter ska eleverna undersöka överlevnadsförmågan hos tardigrader, även kallade vattenbjörnar.

De kommer att undersöka förhållandena och dra slutsatser om vilka miljöer de kan överleva i. Syftet med den här resursen är att testa tardigrades motståndskraft mot extrema miljöförhållanden och koppla deras överlevnadsförmåga till rymdmiljön.

Innan du påbörjar denna aktivitet föreslår vi att du genomför aktiviteten "Kan liv överleva i främmande miljöer?" som ger en introduktion till livet i extrema miljöer.

Ämne: Vetenskap, biologi
Lärandemål:

 • Lär dig mer om tardigrader och de extrema förhållanden de kan överleva i.
 • Lär dig mer om kryptobios och hur detta hjälper tardigrader att överleva.
 • Undersöka effekterna av att ändra en variabel i ett system.
 • Utföra experiment på lämpligt sätt, med vederbörlig hänsyn till korrekt hantering av apparatur, mätningarnas noggrannhet samt hälso- och säkerhetsaspekter.
 • Utvärdering av metoder och förslag till förbättringar och ytterligare undersökningar.

Åldersintervall:
12 - 16 år

Tid
Lektion: 1 timme

Resurs tillgänglig i: Engelska, Danska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Spanska och Rumänska
Aktivitet 1: Samla in tardigraderna

I den här aktiviteten får eleverna lära sig hur och var de kan samla in tardigrader. De kommer att utföra dessa steg och förbereda tardigradens prover för följande aktiviteter.
Utrustning

 • Arbetsblad för eleverna skrivs ut för varje grupp.
 • Prover av mossa eller lavar för varje grupp.
 • Penna/blyertspenna
 • Kranvatten eller avjoniserat vatten
 • 1 petriskål för varje par.
Aktivitet 2: Att skicka tardigrader i sömn

I den här aktiviteten ska eleverna överföra sina tardigrader till små behållare och framkalla anhydrobios genom att låta dem torka upp.

Eleverna bör förstå att tardigrader kommer att gå in i ett nytt metaboliskt tillstånd som svar på de ogynnsamma miljöförhållandena. Det är viktigt att tardigraderna går in i detta metaboliska tillstånd för att kunna överleva dessa extrema miljöförhållanden.
Utrustning

 • Arbetsblad för eleverna skrivs ut för varje grupp.
 • Penna/blyertspenna
 • Mikroskop och/eller lupp
 • Liten genomskinlig behållare (myntlådor eller liknande)
 • Pipetter
 • Petriskål med blöt mossa (från aktivitet 1).
 • Svart kartong eller liknande att placera under mikroakvariet för att förbättra kontrasten.
 • Fackla
Aktivitet 3: Kan de stå ut? Genomförande av experimenten

I den här aktiviteten ska eleverna utsätta de torkade proverna för olika förhållanden som simulerar extrema miljöer.
Utrustning

 • Liten genomskinlig behållare med ett tardigradeprov för varje par (från aktivitet 2).
 • Pipetter
 • Termometer för laboratoriebruk
 • Kylskåp/frys
 • Mikrovågsugn
 • Varmt vatten eller värmekälla (infraröd lampa eller liknande).
 • Salinitetslösningar med varierande koncentrationer
 • Lösningar med varierande pH-nivåer
 • Mikroskop och/eller lupp
Aktivitet 4: Tardigrader i rymden

I den här aktiviteten kommer eleverna att koppla de experiment de genomfört till sökandet efter liv någon annanstans i universum.
Utrustning

 • Ett arbetsblad skrivs ut för varje elev.
 • Penna/blyertspenna

Visste du det?

Som en del av ESA:s experiment Tardigrades in Space (TARDIS) togs 3 000 tardigrader med upp i rymden 2007.

De utsattes för vakuum i rymden i 12 dagar där de drabbades av extrem uttorkning och höga nivåer av kosmisk strålning, men överlevde!

Biopan, den lilla behållaren som rymde tardigrader i rymden