Cheops_illustration_pillars

Družica Cheops

Cheops je projekt ESA CHaraktívnenie ExOPlanet Satelit. Jeho úlohou je skúmať jasné blízke hviezdy, o ktorých je už známe, že hostia exoplanéty.

Štúdiom veľkého počtu rôznych exoplanét vedci dokážu pochopiť, ako sa formujú a vyvíjajú exoplanetárne systémy. Je to dôležitý krok na ceste k pochopeniu našej slnečnej sústavy a nášho miesta vo vesmíre.

Vďaka presnému meraniu svetelných kriviek blízkych hviezd, o ktorých je známe, že hostia tranzitujúce exoplanéty, dokáže Cheops určiť veľkosť týchto exoplanét. Kombináciou týchto informácií s ďalšími meraniami budú vedci schopní určiť hustotu exoplanét. Pri niektorých konkrétnych exoplanétach môžeme dokonca určiť, či majú oblaky a z čoho sa môže skladať ich atmosféra!

Spot Cheops!

Dokážete rozpoznať satelit? Vezmite si teleskop a vyskúšajte lovca planét!

Sledujte cestu sondy Cheops po oblohe pri skúmaní záhadných exoplanét.

Cheops pozoroval KELT-3b 22. januára o 23:20 SEČ a TOI-560c 23. januára o 13:12 SEČ.

Sledovať Cheops na oblohe

Navštívte stránku heavens-above.com zistiť, kde sa Cheops nachádza.