Cheops_illustration_pillars

Družica Cheops

Cheops je projekt ESA CHaraktívnenie ExOPlanet Satelit. Jeho úlohou je skúmať jasné blízke hviezdy, o ktorých je už známe, že hostia exoplanéty.

Štúdiom veľkého počtu rôznych exoplanét vedci dokážu pochopiť, ako sa formujú a vyvíjajú exoplanetárne systémy. Je to dôležitý krok na ceste k pochopeniu našej slnečnej sústavy a nášho miesta vo vesmíre.

Vďaka presnému meraniu svetelných kriviek blízkych hviezd, o ktorých je známe, že hostia tranzitujúce exoplanéty, dokáže Cheops určiť veľkosť týchto exoplanét. Kombináciou týchto informácií s ďalšími meraniami budú vedci schopní určiť hustotu exoplanét. Pri niektorých konkrétnych exoplanétach môžeme dokonca určiť, či majú oblaky a z čoho sa môže skladať ich atmosféra!

Sledovať Cheops na oblohe

Dokážete rozpoznať satelit? Vezmite si teleskop a vyskúšajte lovca planét!

Navštívte stránku heavens-above.com zistiť, kde sa Cheops nachádza.

 

Cheops pozoroval KELT-3b a  TOI-560c v januári 2023 a K2-141 v septembri 2023.