Σωματίδια

Πόροι για την τάξη

Θάλαμος νεφών - ραδιενέργεια σε κοσμικό περιβάλλον

Σύντομη περιγραφή: Οι θάλαμοι νέφωσης είναι κουτιά ειδικά κατασκευασμένα για την ανίχνευση φορτισμένων σωματιδίων και ακτινοβολίας. Σε αυτή τη δραστηριότητα, ένας θάλαμος νέφωσης χρησιμοποιείται για την παρατήρηση α

Διαβάστε περισσότερα "