Ακραιόφιλα

Πόροι για την τάξη

Θα μπορούσε η ζωή να επιβιώσει σε εξωγήινα περιβάλλοντα; - Ορισμός περιβαλλόντων κατάλληλων για τη ζωή

Σύντομη περιγραφή: Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα εξετάσουν αν η ζωή που βρίσκεται σε ακραία περιβάλλοντα στη Γη θα μπορούσε να επιβιώσει και αλλού στο Ηλιακό Σύστημα. Οι μαθητές θα

Διαβάστε περισσότερα "