Cheops_illustration_pillars

Tilbakemeldingsskjema

Har du organisert eller deltatt i et hackathon-arrangement? Din tilbakemelding er viktig for oss!

Vi håper dere likte å delta i Hack en eksoplanet-aktiviteten! For at du og teamene dine skal få en enda bedre opplevelse i fremtiden, er vi takknemlige hvis du kan svare på tilbakemeldingsspørsmålene nedenfor.

Hack en eksoplanet - tilbakemeldingsskjema
Hvor hørte du om Hack an Exoplanet?
Vennligst velg din rolle

Informasjon om arrangementet

Aldersgruppe
Hvilke av de tilgjengelige hjelpemidlene syntes du var nyttige?

Tilbakemelding om teamdeltakelse

Deltok du sammen med et team i Hack an Exoplanet? arrangement?
Hvordan deltok teamene deres i hackathon-aktivitetene?
Hvilke problemer støtte dere på under gjennomføringen av hackathon-aktivitetene?
Har teamene dine sendt inn en prosjektrapport til Hack an Exoplanet?
Hvilke av de tilgjengelige hjelpemidlene syntes du var nyttige?
Hvor 1 er utilfredsstillende og 5 er utmerket.
Ville du blitt med på denne aktiviteten i fremtiden, hvis den skulle gjentas i løpet av neste skoleår?
Mener du at deltakelsen i Hack an Exoplanet var viktig for å fremme naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM) blant elevene dine?
Har du merket en økt interesse for STEM-relaterte emner i teamet ditt etter at de deltok i Hack an Exoplanet-aktiviteten?
Etter at jeg ble med i Hack an Exoplanet-aktiviteten, har teamet mitt forbedret kompetansen sin:
Har du eller elevene dine deltatt i andre av ESAs utdanningsprogrammer?
Hvor 1 er utilfredsstillende og 5 er utmerket.
Vil du anbefale andre lag å delta i Hack an Exoplanet?