Cheops_illustration_pelare

Formulär för återkoppling

Har du organiserat eller deltagit i ett hackathon-evenemang? Din feedback är viktig för oss!

Vi hoppas att ni tyckte om att delta i Hacka en exoplanet-aktiviteten! För att ge dig och dina team en ännu bättre upplevelse i framtiden skulle vi vara tacksamma om du kunde svara på feedbackfrågorna nedan.

Hacka en exoplanet - feedbackformulär
Var fick du höra talas om Hack an Exoplanet?
Vänligen välj din roll

Information om evenemanget

Åldersgrupp
Vilka av de tillgängliga stödmaterialen tyckte du var användbara?

Feedback om teamets deltagande

Deltog du med ett team i Hack an Exoplanet evenemang?
Hur deltog era team i hackathon-aktiviteterna?
Vilka problem stötte du och dina team på när ni genomförde hackathon-aktiviteterna?
Har era lag lämnat in en projektrapport till Hacka en exoplanet?
Vilka av de tillgängliga stödmaterialen tyckte du var användbara?
Där 1 är otillfredsställande och 5 är utmärkt.
Skulle du delta i denna aktivitet i framtiden, om den skulle upprepas under nästa läsår?
Anser du att deltagandet i Hack an Exoplanet var viktigt för att främja vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) bland dina elever?
Har du märkt av ett ökat intresse för STEM-relaterade ämnen i ditt team efter deras deltagande i Hack an Exoplanet-aktiviteten?
Sedan jag gick med i Hack an Exoplanet-aktiviteten har mitt team förbättrat sina färdigheter i:
Har du eller dina elever deltagit i något annat av ESA:s utbildningsprogram?
Där 1 är otillfredsställande och 5 är utmärkt.
Skulle ni rekommendera andra team att delta i Hack an Exoplanet?