Cheops_illustration_pillars

Formulár spätnej väzby

Zorganizovali ste hackathon alebo ste sa k nemu pripojili? Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá!

Dúfame, že sa vám účasť na aktivite Hack an Exoplanet páčila! Aby sme vám a vašim tímom v budúcnosti poskytli ešte lepšie zážitky, boli by sme vám vďační, keby ste mohli odpovedať na otázky týkajúce sa spätnej väzby uvedené nižšie.

Hacknúť exoplanétu - formulár spätnej väzby
Odkiaľ ste sa dozvedeli o projekte Hack an Exoplanet?
Vyberte svoju úlohu

Informácie o podujatí

Vekové rozpätie
Ktoré z dostupných podporných materiálov považujete za užitočné?

Spätná väzba o účasti tímu

Zúčastnili ste sa s tímom súťaže Hack an Exoplanet udalosť?
Ako sa vaše tímy zapojili do aktivít hackathonu?
S akými problémami ste sa vy a vaše tímy stretli pri realizácii aktivít hackathonu?
Podali vaše tímy správu o projekte Hack an Exoplanet?
Ktoré z dostupných podporných materiálov považujete za užitočné?
Kde 1 je neuspokojivá a 5 je výborná.
Zapojili by ste sa do tejto aktivity v budúcnosti, ak by sa mala opakovať v nasledujúcom školskom roku?
Bola podľa vás účasť v projekte Hack an Exoplanet dôležitá pre propagáciu tém vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM) u vašich študentov?
Zaznamenali ste po účasti na aktivite Hack an Exoplanet vo vašom tíme zvýšený záujem o témy súvisiace so STEM?
Od zapojenia sa do aktivity Hack an Exoplanet si môj tím zlepšil svoje kompetencie v:
Zúčastnili ste sa vy alebo vaši študenti na niektorom z ďalších vzdelávacích programov ESA:
Kde 1 je neuspokojivá a 5 je výborná.
Odporučili by ste účasť v súťaži Hack an Exoplanet aj iným tímom?