Cheops_illustration_pillars

Galerija projektov 2023

Srednješolci iz vse Evrope so skupaj z ESA postali detektivi eksoplanetov in s pomočjo podatkov satelita Cheops razkrili skrivnosti dveh eksoplanetov: KELT-3b in TOI-560c.

Oglejte si spodnje projekte.

Team-A

 Dobitnik nagrade za najboljši projekt
Gimnazija Meranier  Lichtenfels - Bavarska    Nemčija 16 let   1 / 1

KELT-3b


Opis projekta KELT-3b:

Kelt-3b ima nekaj podobnosti s planeti v našem osončju, pa tudi razlik. Te bodo razložene v nadaljevanju. Njegov polmer je 17,5-krat večji od Zemljinega in je celo večji od največjega od naših planetov Jupitra, ki ima 11,21-krat večji polmer od Zemljinega. Čeprav je večji od vseh naših planetov, je precej blizu svoji zvezdi, in sicer približno 7111594 km ali 0,0475 au. Ta razdalja je celo manjša od razdalje Merkurja, ki je našemu Soncu najbližji planet. Posledica te majhne razdalje je visoka temperatura, saj je s 1534 °C veliko bolj vroč kot kateri koli naš planet. Pravzaprav je več kot štirikrat višja od temperature Venere (našega najbolj vročega planeta). Če določimo gostoto planeta, ugotovimo, da gre za aspekt, ki je precej podoben enemu od naših planetov: Njegova gostota je približno 0,63 g/cm3, kar je zelo blizu Saturnovi gostoti 0,69 g/cm3. To pomeni, da mora biti tudi sestava Kelt-3b podobna, kar pomeni, da je sestavljen iz plina. Glede na bližino zvezde in njeno sestavo je opazno, da Kelt-3b ne more biti planet, na katerem bi bilo mogoče življenje, saj glede na temperaturo, za katero menimo, da je vir življenja, na njem ne more biti tekočine.


TOI-560c


Opis projekta TOI-560c:

Z izračunom in analizo podatkov za eksoplanet TOI-560c smo določili značilnosti eksoplaneta, kot so polmer, masa ali njegova lega glede na zvezdo. Te rezultate smo uporabili za primerjavo TOI-560c s planeti našega osončja. Uporabljeni podatki izvirajo iz podatkov, zbranih z vesoljskim teleskopom CHEOPS. Ena od metod, uporabljenih za določitev na primer polmera planeta, je bila analiza grafa, narejenega s tranzitno metodo. Glavni rezultat naše raziskave je bila podobnost velikosti planeta s planetom Neptun v našem osončju ter zelo nizka gostota planeta, ki je celo nižja od Saturnove. Poleg tega je planet razmeroma blizu svoje zvezde, saj je v primerjavi z njo celo bližje kot Merkur našemu Soncu.

TOI-560c Rezultati in analiza

Celotno analizo in rezultate za TOI-560c najdete v spodaj priloženi datoteki.


TOI-560c Sklepi

Na podlagi rezultatov izračunov in analize podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: Polmer eksoplaneta, ki je 3,0059-kratnik Zemljinega polmera, je le malo manjši od Neptunovega polmera, ki je 3,88-kratnik Zemljinega polmera. To pomeni, da je eksoplanet relativno velik v primerjavi s polovico planetov našega osončja, pri čemer je Neptun eden večjih planetov. Obhodna doba planeta - določena s tranzitno metodo - je v primerjavi s planeti našega osončja zelo majhna, saj znaša približno 19 dni, kar je manj kot petina najmanjše obhodne dobe v našem osončju, ki znaša približno 88 dni (Merkur). To tudi pomeni, da je veliko bližje svoji zvezdi kot naši planeti Soncu: njegova orbitalna razdalja je približno 0,125 au, kar je spet veliko manj od Merkurja (0,39 au). Iz tega sledi, da mora biti temperatura planeta veliko višja od Merkurjeve (167), tudi po naših podatkih je bila ocenjena na približno 225 °C. Vendar je temperatura nižja od Venerine 464 °C. To pomeni, da planet ne bi mogel biti naseljen - vsaj po našem razumevanju možnosti in potreb za življenje -, saj morebitna voda na njem ne bi bila tekočina, temveč plin. Poleg tega bi bila tudi temperatura previsoka, da bi tam lahko preživelo življenje. Tudi sestava planeta TOI-560c se precej razlikuje od planetov v našem sončnem sistemu: njegova gostota je približno 3,49 krat 105 kg/km3 ali 3,49 krat 10-7 g/cm3 , kar je precej manj od najmanjše gostote v našem sončnem sistemu (Saturn: 0,69 g/cm3 ), kar pomeni, da mora biti eksoplanet plinski planet, še manj gost kot Saturn.
Če povzamemo: TOI-560c se po značilnostih močno razlikuje od planetov v našem osončju. Čeprav je vsaj v nekaterih vidikih, kot je velikost, podoben, je večinoma drugačen. Planet najverjetneje ni primeren za bivanje, saj ima nizko gostoto, kar pomeni, da gre za plinski planet, in visoko temperaturo, kar pomeni, da na njem ne more biti tekoče vode. Prepoznaven je tudi po razdalji do svoje zvezde, ki je precej manjša od planeta, ki bi bil v bivalnem območju zvezde.


Podporne datoteke: