Cheops_illustration_pillars

Join the Hack an Exoplanet community

Každý môže zorganizovať aktivitu Hack an Exoplanet alebo sa k nej pripojiť. All the activities are freely available on the platform in 21 languages.

You can chose to organise a classroom activity, a school event or instead join a larger event.  

Are you completing the hack an exoplanet activity? Share your information with us and we will add it to the community map. 

See below more information on how to get involved. 

Zapojte sa!

In early 2023, Cheops satellite observed two exoplanets, KELT-3b and TOI-560c. More recently, in September 2023, Cheops turned its telescopic eye to the stellar system K2-141, with two Super Earth exoplanets K2-141b and K2-141c.

By completing one of the Hack an Exoplanet challenges, teams of secondary students will have the opportunity to analyse the real satellite data collected by Cheops and hack týchto záhadných cudzích svetov. Táto aktivita je určená pre tímy študentov vo veku 14 až 19 rokov. 

Hack an Exoplanet activity

Each challenge is expected to last between one and two hours and it should be accessible to all students. Challenge 1 and Challenge 2 are already available. Challenge 3 will be made available soon. 

Learning objectives of the activity: 

  • Využívanie reálnych údajov na vzdelávacie aktivity so zameraním na témy ako matematika, fyzika a výpočtová technika
  • Vedecká práca, riešenie problémov a tímová práca. 
  • Analýza matematických údajov, interpretácia a prispôsobovanie matematických/fyzikálnych modelov, vytváranie hypotéz a vyvodzovanie záverov z týchto modelov.
  • Určenie veľkosti, hustoty, obežnej doby a teploty planét.
  • Vedecké prezentovanie analýz a záverov.

Výzva 1

KELT-3b

Horúci Jupiter

KELT-3b_new-removebg-preview.png

Krok za krokom vedená výzva

Stredne pokročilá úroveň

Výzva 2

TOI-560c

Mini Neptún

TOI-560c-removebg-preview.png

Otvorená výzva

Pokročilá úroveň

Výzva 3

K2-141b a K2-141c

Superzeme

K2-141b_K2-141c

Dva formáty:

1. Vzdelávacia výzva založená na hre
Úroveň začiatočníkov

2. Otvorená výzva
Pokročilá úroveň

Before the Hack an Exoplanet activity

Inšpirujte tímy, aby sa zapojili do hackathonu pomocou zdroje v triede, videá a kvíz dostupné na tejto platforme alebo položenie otázky vedcovi. Tieto aktivity môžete so študentmi absolvovať vopred v rámci prípravy na podujatie hackathon.

Ďalšie vzdelávacie materiály nájdete na našej stránke resources section.