Cheops_illustration_pillars

Hurtigkoblinger

Hva er Hack an Exoplanet?

Hack an Exoplanet er tidenes første hackathon for elever i videregående skole, organisert av ESA Education. Gjør elevene dine til romdetektiver! Hjelp oss med å profilere to mystiske eksoplaneter ved å analysere data fra Cheops, en ekte vitenskapelig ESA-satellitt. Denne aktiviteten er anbefales for eleveri alderen 14 til 19 år

ESAs Cheops vil observere to eksoplanetmål tidlig i 2023, KELT-3b og TOI-560c. Dataene som samles inn av satellitten vil bli gjort tilgjengelig umiddelbart for pedagogiske formål gjennom hack anexoplanet-aktiviteten.

Ved å delta i denne aktiviteten kan du følge hvert trinn i dette satellittobservasjonsprogrammet i sanntid, spore Cheops-satellitten mens den observerer de to exoplanetene tidlig i 2023 og får tilgang til dataene.

Hvem koordinerer Hack an Exoplanet?

Hack an Exoplanet er en pedagogisk aktivitet utviklet av ESA Education i samarbeid med ESA Science Directorate, med støtte fra medlemmer av Cheops Mission Consortium og ESERO-nettverket.

Når observerer Cheops eksoplanetene?

ESAs Cheops-satellitt (CHaracterising ExOPlanet Satellite) er en satellitt som studerer kjente eksoplaneter i dybden. Dens oppdrag er å observere kjente eksoplaneter og karakterisere dem ved å se på nedgangen i stjernelys forårsaket av planetenes passering av sine vertsstjerner. 

Cheops vil observere de to eksoplanetene, KELT-3b og TOI-560c i begynnelsen av 2023. 

KELT-3b vil bli observert 22. januar kl. 23:20 CET og TOI-560c vil bli observert 23. januar 13:12 CET. Spot Cheops på himmelen mens den registrerer dataene dine.

Hvordan kan jeg komme i gang?

Hack an Exoplanet-plattformen gir lærere en rekke inspirerende ressurser til å engasjere studenter i STEM-fag ved å bruke det fascinerende emnet eksoplaneter som læringskontekst, inkludert:

Hvilken støtte gir ESA for hackathon?

Støttemateriell:

Alt nødvendig materiale for å organisere hackathonet vil bli gjort fritt tilgjengelig på plattformen på flere språk 3. april 2023.
Dette inkluderer:

  • støtte videomateriale,
  • Cheops-data klargjort for bruk av studenter,
  • et sett med inspirerende utfordringer og deres løsninger,
  • tilgang til dataanalyseprogramvare AllesFitter tilpasset bruk i hackathon.

Informasjonsøkt:

3. april 2023 vil ESA organisere et informasjonsmøte åpent for alle lærere og lærere som er interessert i hack en eksoplanet-aktivitet. Vi vil gi mer informasjon om dataene, forklare utfordringene og løsningene. Opprett en påloggingskonto for å registrere deg for denne informasjonsøkten. 

Virtuelt hackathon:

18. april 2023 kjører ESA en virtuelt hackathon åpent for alle lagene som ønsker å delta; mer informasjon vil bli gitt nærmere datoen. 

Støtte i ditt land:

Kontakt ditt nasjonale kontaktpunkt for mer informasjon om aktiviteter som utvikles i ditt land. En liste over nasjonale kontaktpunkter er gitt i Bli involvert seksjon. 

Når finner hackathons sted?

Online og fysiske hackathons vil bli organisert i april og mai 2023. Du kan bli med i eksisterende hackathons eller lage ditt eget arrangement, finn flere detaljer i Bli involvert seksjon. 

Selv om du ikke deltar på en hack en eksoplanetbegivenhet, kan du fortsatt fullføre utfordringene. Alt materiell vil være fritt tilgjengelig på plattformen.   

Hvem kan søke om den beste prosjektprisen?

For å søke om den beste prosjektprisen, bør lagene bestå av elever i alderen 14 til 19 år som går på en ungdomsskole eller tilsvarende, fra en ESA-medlemsstat*, Canada, Latvia, Litauen, Slovakia og Slovenia.

  Aldersgruppe: 14 til 19 år
  Språk: rapportene skal leveres på engelsk
  Prosjektinnleveringer: åpent fra 3. april til 14. juni 2023
  Lag skal bestå av 2 til 6 elever og må støttes av lærer, pedagog eller forelder. Prosjektet skal leveres av lærer eller pedagog.

 Det er ingen grense for hvor mange lag en skole eller klubb kan melde på, men hver elev kan kun melde på ett lag, og hvert lag kan bare sende inn ett bidrag.

* Hack an Exoplanet-prisen for beste prosjekt er åpen for ESA-medlemsstater, Canada, Latvia, Litauen, Slovakia eller Slovenia.
• Minst 50 % av teammedlemmene må være statsborgere i et ESA-medlemsland, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia.
• Hvert teammedlem må være:
‒ Registrert på en fulltids ungdomsskole lokalisert i et ESA-medlemsland, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia
– eller ha hjemmeundervisning (sertifisert av det nasjonale utdanningsdepartementet eller delegert myndighet i en ESA-medlemsstat, Slovakia, Slovenia, Canada, Litauen eller Latvia)
‒ eller, være medlem av en klubb eller SFO-gruppe, som Science Club, Speidere eller lignende.
* ESA-medlemsstater i 2022: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits, Tyskland og Storbritannia.

nb_NO